Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
31.10.2012 Zmluva o dielo
Vyhotovenie žiadosti na získanie dotácie z Environmentálneho fondu
3/2012
500.00 MF Profit
Bublíková 21, 851 04 Bratislava
detail
28.09.2012 DOHODA
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
194/§51/2012
0.00 ÚPSV
Hurbanova 16
detail