Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
20.08.2014 Zmliva o právnej pomoci
právna pomoc
12014
100.00 JUDr. Karol Gordík
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
detail