Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
31.10.2017 Zabezpečenie podmienok na zapracovanie za účelom získavania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci NP REŠTART
Príležitosť dlhodobých nezamestnaných vrátiť na trh práce
9
0.00 ˇUPSVaR
Hurbanova 16, Žilina
detail
16.10.2017 Zmluva č.123854 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie
8
62,571.70 Enviromentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
detail
07.09.2017 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR
Poskytnutie príspevku na opravu miestnej komunikácie prechádzajúcej obcou Hlboké nad Váhom
7
15,000.00 LESY SR, š.p.
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
21.08.2017 Zmluva o dielo
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - Hlboké nad Váhom
6
53,151.55 AC7-SK, s.r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
detail
07.07.2017 Zmluva o spolupráci
Spolupráca v súvislosti s vypracovaním dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok .
4
1,000.00 JMS Press, s.r.o.
Terchová 2115, 013 06
detail
27.06.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Osobitné ustanovenia
5
0.00 STAVEKO-SK, a.s.
K cintorínu 561/45, 010 01 Žilina
detail
09.05.2017 Zmluva o dielo
Kamerový systém CCTV Monitorovací bezpečnostný systém v obci Hlboké nad Váhom
3/2017
7,120.00 Marek Horník - TELESYS
Kunerad 186
detail
03.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Kamerový systém obce Hlboké nad Váhom
4/ZA/2017
5,760.00 MV SR - Okresný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 01040 Žilina
detail
30.03.2017 Dohoda
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov
1
8,380.50 ˇUrad práce, soc. vecí a rodiny
Hurbanova 16, Žilina
detail