Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
02.01.2018 Mandátna zmluva
Poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní a elektronickom trhovisku
2
80.00 INGSTAV ŽILINA a.r.o.
Ul.Republiky 34, 010 01 Žilina
detail