Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
09.04.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
20170008
100,000.00 Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
detail
27.03.2018 Zmluva o grantovom účte
zriadenie účtu
20180007
0.00 Prima bankaSlovensko, a.s.
Hodžova 11, 01011 Žilina
detail
21.03.2018 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
prenájom plynárenského zariadenia
20180008
1.00 SPP distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
detail
21.03.2018 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€26/2018/RCS
nájom plynárenského zariadenia
20180006
1.00 SPP-distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b Bratislava
detail
09.03.2018 Zmluva o odbornej a techolog.pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
spracovanie základnej dokumentácie z hľadiska osobných údajom
20180005
280.00 BROS Copputing s.r.o.
Zádubnie 169
detail
06.02.2018 Zmluva o termínovanom úvere č. 85/001/08
Poskytnutie úveru-povrchové úpravy obecných komunikácií
20180004
51,413.93 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010011 Žilina
detail
06.02.2018 Zmluva o termínovanom úvere č. 02/085/10
Dodatok č. 2
20180003
0.00 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010011 Žilina
detail
29.01.2018 Kúpna zmluva
predaj pozemku
20180002
100.00 Miroslav Zrebný
Hlboké nad Váhom 199
detail
02.01.2018 Mandátna zmluva
Poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní a elektronickom trhovisku
20180001
80.00 INGSTAV ŽILINA a.r.o.
Ul.Republiky 34, 010 01 Žilina
detail